Mè Xửng Túi (250g)

Mè Xửng Túi (250g)

Mã sản phẩm: MX0017
Tên sản phẩm: Mè Xửng Túi
Loại: 250gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Compare
Danh mục:

Share this product

Mã sản phẩm: MX0017
Tên sản phẩm: Mè Xửng Túi
Loại: 250gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mè Xửng Túi (250g)”