Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mã sản phẩm: MX0016
Tên sản phẩm: Mè Xửng Hộp Giòn
Loại: 400gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Compare
Danh mục:

Share this product

Mã sản phẩm: MX0016
Tên sản phẩm: Mè Xửng Hộp Giòn
Loại: 400gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mè Xửng Hộp Giòn (400g)”