Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mã sản phẩm: MX0015
Tên sản phẩm: Mè Xửng Dòn Túi
Loại: 150gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Compare
Danh mục:

Share this product

Mã sản phẩm: MX0015
Tên sản phẩm: Mè Xửng Dòn Túi
Loại: 150gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mè Xửng Giòn Túi (150g)”