Mè Xửng đóng cái túi vàng (450g)

Mè Xửng đóng cái túi vàng (450g)

Mã sản phẩm: MX0009
Tên sản phẩm: Mè Xửng đóng cái túi 450g
Trọng lượng: 450gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Compare
Danh mục:

Share this product

Mã sản phẩm: MX0009
Tên sản phẩm: Mè Xửng đóng cái túi 450g
Trọng lượng: 450gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mè Xửng đóng cái túi vàng (450g)”