Công ty TNHH Thiên Hương tiền thân là cơ sở sản xuất mè xửng Thiên Hương từ năm 1979 và được kế thừa nghề gia truyền từ năm 1940. Sau hơn 34 năm hình thành và phát triển Công ty TNHH Thiên Hương đã trải qua vô vài khó khăn và thách thức. Tuy nhiên với sự tầm nhìn, định hướng và sự quyết tâm của ban giám đốc cùng sự nỗ lực vô cùng to lớn của toàn thể cán bộ nhân viên công ty đến nay Công ty TNHH Thiên Hương đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Chính vì điều đó mà công ty TNHH Thiên Hương đã nhận được sự quan tâm và tin tưởng của khách hàng – đối tác. Và đặc biệt Thiên Hương luôn mang đến cho quý quan khách du lịch những sản phẩm đặc sản mang đậm bản sắc truyền thống xứ Huế khó quên.

Sản phẩm

New Arrivals

Kẹo mè đen (500g)

Kẹo mè đen (500g)
Countdown Timer

Kẹo mè đen (500g)

Kẹo mè đen (500g)

Mã sản phẩm: MXTH032
Tên sản phẩm: Kẹo mè đen
Trọng lượng: 500g
Xuất xứ: Việt Nam

Countdown Timer

Kẹo Đậu Phộng (250g)

Kẹo Đậu Phộng (250g)
Countdown Timer

Kẹo Đậu Phộng (250g)

Kẹo Đậu Phộng (250g)

Mã sản phẩm: MX0001
Tên sản phẩm: Kẹo Đậu Phộng
Loại: 250gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Kẹo Mè Đen (250g)

Kẹo Mè Đen (250g)
Countdown Timer

Kẹo Mè Đen (250g)

Kẹo Mè Đen (250g)

Mã sản phẩm: MX0003
Tên sản phẩm: Kẹo Mè Đen Thiên Hương
Loại: 250gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè xửng túi màu (450g)

Mè xửng túi màu (450g)
Countdown Timer

Mè xửng túi màu (450g)

Mè xửng túi màu (450g)

Mã sản phẩm: MX0008
Tên sản phẩm: Mè xửng túi màu
Trọng lượng: 450gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Kẹo gương hộp (250g)

Kẹo gương hộp (250g)
Countdown Timer

Kẹo gương hộp (250g)

Kẹo gương hộp (250g)

Mã sản phẩm: MX0002
Tên sản phẩm: Kẹo gương hộp
Trọng lượng : 250gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Túi (150g)

Mè Xửng Túi (150g)
Countdown Timer

Mè Xửng Túi (150g)

Mè Xửng Túi (150g)

Mã sản phẩm: MX0013
Tên sản phẩm: Mè Xửng Túi
Loại: 150gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)
Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mã sản phẩm: MX0014
Tên sản phẩm: Mè Xửng Hộp Dẻo
Loại: 500gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mè Xửng Giòn Túi (150g)
Countdown Timer

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mã sản phẩm: MX0015
Tên sản phẩm: Mè Xửng Dòn Túi
Loại: 150gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)
Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mã sản phẩm: MX0016
Tên sản phẩm: Mè Xửng Hộp Giòn
Loại: 400gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Túi (250g)

Mè Xửng Túi (250g)
Countdown Timer

Mè Xửng Túi (250g)

Mè Xửng Túi (250g)

Mã sản phẩm: MX0017
Tên sản phẩm: Mè Xửng Túi
Loại: 250gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Kẹo Đậu Phộng (500g)

Kẹo Đậu Phộng (500g)
Countdown Timer

Kẹo Đậu Phộng (500g)

Kẹo Đậu Phộng (500g)

Mã sản phẩm: MX0005
Tên sản phẩm: Kẹo Đậu Phộng 500g

Countdown Timer

Mè Xửng đóng cái túi vàng (450g)

Mè Xửng đóng cái túi vàng (450g)
Countdown Timer

Mè Xửng đóng cái túi vàng (450g)

Mè Xửng đóng cái túi vàng (450g)

Mã sản phẩm: MX0009
Tên sản phẩm: Mè Xửng đóng cái túi 450g
Trọng lượng: 450gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Top Rated

Mè xửng cao cấp túi đỏ (gói 500g)

Mè xửng cao cấp túi đỏ (gói 500g)
Countdown Timer

Mè xửng cao cấp túi đỏ (gói 500g)

Mè xửng cao cấp túi đỏ (gói 500g)

Mã sản phẩm: MX0036 Tên sản phẩm: Mè xửng cao cấp túi đỏ Trọng lượng: 500gr Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Túi (250g)

Mè Xửng Túi (250g)
Countdown Timer

Mè Xửng Túi (250g)

Mè Xửng Túi (250g)

Mã sản phẩm: MX0017
Tên sản phẩm: Mè Xửng Túi
Loại: 250gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè xửng tròn (150g)

Mè xửng tròn (150g)
Countdown Timer

Mè xửng tròn (150g)

Mè xửng tròn (150g)

Mã sản phẩm: MX0038 Tên sản phẩm: Mè xửng tròn Trọng lượng : 150gr*5 tấm (1 lốc 750gr) Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)
Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mã sản phẩm: MX0016
Tên sản phẩm: Mè Xửng Hộp Giòn
Loại: 400gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè xửng cao cấp túi vàng (500g)

Mè xửng cao cấp túi vàng (500g)
Countdown Timer

Mè xửng cao cấp túi vàng (500g)

Mè xửng cao cấp túi vàng (500g)
Countdown Timer

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mè Xửng Giòn Túi (150g)
Countdown Timer

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mã sản phẩm: MX0015
Tên sản phẩm: Mè Xửng Dòn Túi
Loại: 150gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Kẹo mè xửng hộp 500g (hộp mới)

Kẹo mè xửng hộp 500g (hộp mới)
Countdown Timer

Kẹo mè xửng hộp 500g (hộp mới)

Kẹo mè xửng hộp 500g (hộp mới)

Mã sản phẩm: MX0034 Tên sản phẩm: Kẹo mè xửng hộp (hộp mới) Trọng lượng: 500gr Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)
Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mã sản phẩm: MX0014
Tên sản phẩm: Mè Xửng Hộp Dẻo
Loại: 500gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè xửng hộp dẻo 180g (hộp mới)

Mè xửng hộp dẻo 180g (hộp mới)
Countdown Timer

Mè xửng hộp dẻo 180g (hộp mới)

Mè xửng hộp dẻo 180g (hộp mới)

Mã sản phẩm: MX0033 Tên sản phẩm: Mè xửng hộp dẻo 180g (hộp mới) Trọng lượng: 180gr Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Túi (150g)

Mè Xửng Túi (150g)
Countdown Timer

Mè Xửng Túi (150g)

Mè Xửng Túi (150g)

Mã sản phẩm: MX0013
Tên sản phẩm: Mè Xửng Túi
Loại: 150gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

On Sale

The Best collection

Best Products

Mè xửng cao cấp túi đỏ (gói 500g)

Mè xửng cao cấp túi đỏ (gói 500g)
Countdown Timer

Mè xửng cao cấp túi đỏ (gói 500g)

Mè xửng cao cấp túi đỏ (gói 500g)

Mã sản phẩm: MX0036 Tên sản phẩm: Mè xửng cao cấp túi đỏ Trọng lượng: 500gr Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Túi (250g)

Mè Xửng Túi (250g)
Countdown Timer

Mè Xửng Túi (250g)

Mè Xửng Túi (250g)

Mã sản phẩm: MX0017
Tên sản phẩm: Mè Xửng Túi
Loại: 250gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè xửng tròn (150g)

Mè xửng tròn (150g)
Countdown Timer

Mè xửng tròn (150g)

Mè xửng tròn (150g)

Mã sản phẩm: MX0038 Tên sản phẩm: Mè xửng tròn Trọng lượng : 150gr*5 tấm (1 lốc 750gr) Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)
Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mè Xửng Hộp Giòn (400g)

Mã sản phẩm: MX0016
Tên sản phẩm: Mè Xửng Hộp Giòn
Loại: 400gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè xửng cao cấp túi vàng (500g)

Mè xửng cao cấp túi vàng (500g)
Countdown Timer

Mè xửng cao cấp túi vàng (500g)

Mè xửng cao cấp túi vàng (500g)
Countdown Timer

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mè Xửng Giòn Túi (150g)
Countdown Timer

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mè Xửng Giòn Túi (150g)

Mã sản phẩm: MX0015
Tên sản phẩm: Mè Xửng Dòn Túi
Loại: 150gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Kẹo mè xửng hộp 500g (hộp mới)

Kẹo mè xửng hộp 500g (hộp mới)
Countdown Timer

Kẹo mè xửng hộp 500g (hộp mới)

Kẹo mè xửng hộp 500g (hộp mới)

Mã sản phẩm: MX0034 Tên sản phẩm: Kẹo mè xửng hộp (hộp mới) Trọng lượng: 500gr Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)
Countdown Timer

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mè Xửng Hộp Dẻo (500g)

Mã sản phẩm: MX0014
Tên sản phẩm: Mè Xửng Hộp Dẻo
Loại: 500gr
Khối lượng tịnh: + – 15.

Countdown Timer

From The Blogs

Our Latest Posts

icon

GIAO TOÀN QUỐC

SỈ & LẺ

icon

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

0234. 3511246 – 0234. 3522040

icon

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM ĐẢM BẢO